Wat kost 24-uurs zorg?

24-uurs zorg met Wlz-indicatie en vergoeding uit pgb

Heb je 24-uurszorg (voor iemand) nodig en daarom een indicatie vanuit de Wet langdurige Zorg? Dan kun je aanspraak maken op vergoeding van onze zorgkosten via het persoonsgebonden budget (pgb).
Het pgb is een voorziening waar je recht op hebt als de Wlz-indicatie er is. Dit is een indicatie die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgeeft, en waaruit blijkt dat iemand 24-uurs zorg nodig hebt.

Je betaalt dan niets voor de zorg die De Gelukshoeve biedt, behalve het tarief voor wettelijke bijdrage. Hoe je een CIZ-indicatie aanvraagt, lees je hier.

Hoeveel moet ik betalen aan eigen bijdrage?

De zogenaamde eigen bijdrage is een maandelijks bedrag dat je wettelijk verplicht bent te betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) als je aanspraak maakt op 24-uurs zorg.
Dit bedrag is inkomensafhankelijk en kun je (laten) berekenen. Deze rekenhulp kan je hiermee op weg helpen. Kies dan bij de tweede vraag voor: ‘Persoonsgebonden budget’, bij de derde vraag voor: ‘Pgb voor de Wet langdurige zorg (Wlz)’ en bij de vierde vraag (Ontvangt u zorg in een instelling?) voor: ‘Nee‘. Bij vraag 5 wordt de ‘grondslag sparen en beleggen‘ gevraagd. Weet je die niet precies? Een ruwe schatting volstaat, want dit bedrag telt niet zwaar mee in de berekening.

Let op: voor een specifieke berekening kun je het beste een professional inschakelen die meekijkt, zoals een mantelzorgmakelaar.