Organogram Gelukshoeve

Organogram Gelukshoeve geen top-down hiërarchie met managers maar cirkels die overlappen waarbij de bewoners en bezoekers centraal staan.

De visie van De Gelukshoeve is als volgt:
Dat willen wij als volgt vorm geven:
 • De beste plek zijn om te wonen en werken met dementie
 • De zorg betaalbaar houden
 • De bewoners en bezoekers centraal stellen, ook in ons organogram.
 • Een thuis creëren voor bezoekers, bewoners en collega’s
 • Wetenschappelijk onderbouwd te werk gaan zoals het toepassen van de Böhm zorgmethodiek
 • Democratisch zelfsturende organiseren
 • Platte organisatie zonder managers of directie maar wel met functies en rollen
 • Werken volgens de Kwaliteit@ klantbeloftes maar ook bijhorende wet en regelgeving
 • Een open deuren beleid hanteren
 • Een aanspreekcultuur faciliteren waar commentaar als verbetering wordt gezien zonder consequenties
 • Veilige leef- en werkomgeving
 • Bij alles jezelf af te vragen; hoe zou ik dit zelf willen
 • Automatiseer wat geautomatiseerd kan worden zodat je tijd overhoud voor menselijke aandacht
 • Leg alleen dat vast wat vastgelegd moet worden.
 • Blijf continue leren en verbeteren
Kwaliteitsplan en volgende jaar kwaliteitsverslag van deze plannen

Hierbij werken we continue aan onze kwaliteit. Vanuit Kwaliteit@ certificering is ook een gepubliceerd kwaliteitsplan een onderdeel van de certificeringseisen. In 2024 zijn onze kwaliteitsspeerpunten:

 • Implementeren van Kwaliteit@ en daaraan gerelateerde 10 klantbeloften en kwaliteitseisen om te voldoen aan Kwaliteit@ en wet-en regelgeving.
 • Automatiseren van ‘het aan boord nemen’ van zowel collega’s als bewoners en bezoekers
 • Verder implementeren en inrichten van ons E.P.D. PUUR
 • Laten opleiden van Margo, Wieke en Peter tot gecertificeerde Böhm zorgmethodiek behandelaren voor de diagnose en behandeling van cognitieve stoornissen zoals dementie.
 • Ontwikkelen, inrichten en implementeren van ‘Een leven lang leren’ cyclus voor alle collega’s.
 • Opzetten, ontwikkelen en implementeren van een online leeromgeving met eigen scholingen.
 • Interne audits:
  • MIC meldingen januari 2024
  • Medicatiebeleid april 2024
  • Meldcode huiselijk geweld juli 2024
  • Gedragscode oktober 2024

Vanwege de fase waarin de Gelukshoeve zich bevind zijn er veel meer kwaliteitsspeerpunten maar  de bovengenoemde zijn de 4 belangrijkste. Met deze punten hangen, met name Kwaliteit@, enorm veel verbeterslagen samen. Hiervoor verwijzen we graag naar Kwaliteit@.