Heeft u een suggestie of een klacht? Neem dan contact met ons op. We waarderen uw feedback omdat we een continue lerende organisatie willen zijn vanuit ons Kwaliteit@ kwaliteitskeurmerk.

Klachten en geschillenregeling De Gelukshoeve 2022

De klachten en geschillenregeling is er voor de bezoeker, bewoner en zijn ( wettelijk) vertegenwoordiger van De Gelukshoeve. 

Wij geloven dat we samen goede zorg kunnen geven. Dit proberen we te allen tijde vanuit een open dialoog met elkaar en willen cliënten en diens familie meegeven dat alles bespreekbaar gemaakt kan worden. Het kan en mag dat iemand het niet altijd met alles eens is. Dit bespreekbaar maken is belangrijk. We nemen iedere klacht die ons voor wordt gelegd serieus. Om klachten zorgvuldig met elkaar te kunnen bespreken is er een klachten en geschillenregeling gemaakt zodat voor iedereen duidelijk en overzichtelijk hoe er gehandeld wordt bij onvrede en/of klachten.

Iedere bezoeker, bewoner en diens (wettelijk) vertegenwoordiger is geïnformeerd over deze klachten en geschillenregeling. 

Medewerkers zijn op de hoogte en kunnen de bezoeker, bewoner en diens ( wettelijk) vertegenwoordiger wijzen op de mogelijkheden om een klacht bespreekbaar te maken.

In deze klachten en geschillenregeling zijn opgenomen:

1.         Onvrede en klachten in stappen

2.         Klachtenfunctionaris en geschillencommissie

3.         Onvrijwillige zorg

Onvrede en klachten in stappen

Wacht niet te lang met uw onvrede of klacht. Het is belangrijk dat u zichzelf uitspreekt. U mag het ergens niet mee eens zijn. Alle betrokkenen bij De Gelukshoeve nemen uw onvrede / klacht serieus. Uw welzijn staat voorop.

Goede zorg en ondersteuning maken we met elkaar. Dit hopen we te bereiken door met elkaar in gesprek te gaan en samen te onderzoeken hoe we uw onvrede / klacht kunnen oplossen.

Wanneer u een gevoel van onvrede of een klacht hebt;

–          Spreek een coach of de verbinder aan die op dat moment aanwezig is.

–          De coach / verbinder denkt met u mee en kan ,wanneer mogelijk, bijdragen aan een oplossing en dit zorgvuldig met u afstemmen. Ook helpt de coach/verbinder u om een afspraak te plannen met anderen die mee kunnen denken bij uw onvrede of klacht.

De coach / verbinder kan u helpen het gesprek voor te bereiden.

–          Spreekt u liever met iemand anders dan de coaches of de verbinder dan kunt u contact opnemen met de initiefnemer/eigenaar van De Gelukshoeve;

Naam                          : Peter Spijkers           

e-mailadres                : p.spijkers@solvid.nl

–          Gesprekken over uw onvrede / klachten verlopen methodisch. Dat wil zeggen dat uw onvrede / klacht wordt;

Geïnventariseerd. Concreet gemaakt. De juiste mensen die aan de oplossing kunnen bijdragen worden betrokken. Bespreekbaar gemaakt van de klacht met de mensen die kunnen bijdragen aan een oplossing. Mogelijke oplossingen worden concreet gemaakt en omschreven in uw be-leefplan. Samen voeren we de oplossingen uit. Samen evalueren we het proces op afgesproken data.

Klachtenfunctionaris en geschillencommissie

Als gesprekken met betrokkenen van De Gelukshoeve niet naar de gewenste oplossing leiden dan mag u altijd contact opnemen met een externe klachtbehandelaar Klachtenportaal Zorg. 

U mag ook rechtstreeks een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg. 

U krijgt dan bij uw klacht ondersteuning van een onafhankelijk klachtenfunctionaris. 

Het doel hiervan in bemiddelen naar een oplossing.

Contactgegevens Klachtenportaal Zorg Nederland

info@klachtenportaalzorg.nl

Heeft u na de bemiddelingsfase nog geen oplossing naar tevredenheid bereikt dan kunt u zich wenden tot de erkende geschillencommissie van Stichting Geschilleninstantie KPZ.

De geschillencommissie zorgt voor een bindende uitspraak.

Contactgegevens Stichting Geschilleninstantie KPZ

www.geschillencommissiekpz.nl

Onvrijwillige zorg

Bij De Gelukshoeve gaan wij van vrijwillige zorg uit. Dat houdt in dat u zorg op maat en naar tevredenheid krijgt van het hele team. 

We spreken van onvrijwillige zorg als u iets wilt maar dat niet mag of als u iets moet maar niet wilt. 

Uw beleving van uw zorg staat centraal. U en/of uw (wettelijk) vertegenwoordiger bepaalt wat als onvrijwillige zorg ervaren wordt.

Het is belangrijk dat u zich hierover uitspreekt.

Neem bij onvrede / onvrijwillige zorg contact op met de Gelukshoeve.

U mag te allen tijde ook contact opnemen met een onafhankelijk steunpunt

Naam                          : Adviespunt Zorgbelang

Telefoonnummer       : 088 929 4099

            Een Clientvertrouwenspersoon Wzd denkt onafhankelijk met u mee.