Algemeen

De Gelukshoeve is van mening dat wanneer er activiteiten aan aangeboden worden, wij ook de zorg hebben voor het creëren van een veilige omgeving. De Gelukshoeve wil de (vrijwillige) medewerkers en bezoekers een veilige omgeving aanbieden door actief beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een preventie- en integriteitsbeleid opgesteld.

Preventie- en integriteitsbeleid

De Gelukshoeve maakt gebruik van een preventie- en integriteitsbeleid voor alle (vrijwillige) medewerkers. Hier vallen de volgende punten onder:

  1. Gedragscode
  2. Vertrouwenspersoon
  3. Meldprotocol
  4. Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers

Gedragscode

Een gedragscode is een document waarin de richtlijnen staan beschreven voor de omgang tussen (vrijwillige) medewerkers en kwetsbare mensen. De Gelukshoeve maakt gebruik van een afgeleide van de modelgedragscode ‘In veilige handen’ die door Vereniging NOV is opgesteld. Bekijk hier de gedragscode. Als een (vrijwillige) medewerker wordt aangesteld zal deze gedragscode worden ondertekend. Een ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject.

Vertrouwenspersonen

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, medewerkers, naasten, bewoners en bezoekers terecht met vragen of twijfels. Binnen De Gelukshoeve hebben wij ervoor gekozen om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Meldprotocol

De Gelukshoeve heeft vaste afspraken gemaakt over het melden van seksueel ongewenst gedrag. Hieraan dient iedereen zich te houden.

Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers

Om vrijwilliger te worden bij De Gelukshoeve wordt er altijd voorafgaand een intakegesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de geschiktheid van de kandidaat om met een kwetsbare doelgroep te werken. Ook zal in dit gesprek duidelijk besproken worden wat wel en niet kan binnen de organisatie. Bij een positieve uitkomst van het intakegesprek dient de kandidaat de gedragscode te lezen en te ondertekenen. Ook dient de kandidaat een VOG te overhandigen indien de kandidaat 18 jaar of ouder is en met kwetsbare mensen gaat werken. Na het positief afsluiten van bovengenoemde punten mag De Gelukshoeve een nieuwe vrijwilliger verwelkomen. Voor het opstellen van het preventie- en integriteitsbeleid voor De Gelukshoeve is gebruik gemaakt van de website ‘In veilige handen’ wat opgesteld is door Vereniging NVO