Dementie is meer dan geheugenverlies, het leidt tot communicatieverlies.

Het lichaam is het instrument tot de gevoelswereld. Hoe kunnen we hierop invloed uitoefenen? Indrukwekkend onderzoek van Kasper Bormans geeft inzicht. Ook vertelt en schrijft hij over het inzetten van eenvoudige tools om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verhogen.